">

هکران قلب ها ومغزها
UFO یوفو یفو یف دانشگاه پیام نور کابالا فیلم بیگانه ها Alians اسپیس فضا بیگانگان فضا جنگ ستارگان اوباما مسیحیت و یوفو مسیح رنسانس داروین مرقس نقرس کنکور پیام نور دانشگاه پایگاه حقیقت خاموش هکران قلب ها ومغزها 10 دروغ بزرگ یوفولوژیست ها بخش سوم 10 دروغ بزرگ یوفولوژیستها 10Big Lie Ufologysts part دروغ بزرگ گریس هالسل
WELCOME TO ANTIFBI
عضویت در وب
Link Dump
ویژه چند رسانه ای

فراماسون ها در درجات بالا، مخفیانه "بعل" را تحت نامی مخفی و غیرعادی می پرستند

امید دارم تا به اینجای کار متوجه شده باشیم که تا چه حد از بی خبری ما انسانها سوء استفاده میشود تا با دروغهای آب و تاب داده ی خود ما را درگیر مسایلی کنند که ریشه در حقیقت ندارند و تنها برای آماده کردن ما برای اهداف شومشان استفاده میشود . چه بخواهید باور کنید یا نکنید این دیدگاه های به ظاهر علمی ولی در باطن کذب و دروغ برای در دست گرفتن تفکرات من و شماست . این دروغهای شیک و جذاب در بی خبری ما تیشه بر ریشه ی عقاید ما میزند .

تصویر شماره 5 :

تصویر زیر یکی دیگر از نقاشی هایی است که ازآن به عنوان نقاشی یوفو در گذشته نام میبرند . این تصویر در موزه ای در کمبریج انگلستان نگهداری میشود . نکته ای که قابل توجه است این است که هیچ گاه این تصویر به صورت بزرگ به مخاطب نشان داده نمیشود وهمیشه سعی براین بوده تا تصویری کوچک از آن ارائه شود .

پایگاه حقیقت خاموش

در زیر نمونه ای از فضاسازی های برخی طرفداران فرضه فضانوردان باستانی را میبینید . دقیقا از همان روشی استفاده میشود که اریک فون دانیکن استفاده میکند. یعنی مقداری مباحث تخیلی و بی ربط به خواننده و یا بیننده منتقل میگردد و در آخر با طرح یک سوال سعی میشود در مخاطب شبهه ایجاد شود. البته من ایراد را در دوستان هموطن طرفدار فرضیه نمیبینم ، مشکل این گونه دوستان این است که هرگونه مطالبی که در چند سایت و یا فیلم مستند به زبانهای دیگر میبینند به عنوان حقیقت محض نگاه میکنند که این واقعا اشتباه بزرگی است.

نمونه ای از بحث های طرفداران این فرضیه

نمونه ای از بحث های طرفداران این فرضیه

برای مشاهده بهتر ، روی تصویر کلیک کنید .

ولی حقیقت این تصویر چیست ؟ این نقاشی غسل تعمید عیسی (ع) را به تصویر کشیده است . در نگاه یوفولوژیست ها یک بشقاب پرنده در این تصویر حاضر است که پرتوهای نور خود را بر این حضرت و تعمید دهنده ی وی تابیده است . البته همین تفاسیر اشتباه وهدف دار چنان مخاطب چنین تفاسیری را درگیر میکند که با ایجاد یک شبهه عمیق در وی اورا حقیقتا از واقعیت دور میکند


ابتدا شما را به بخشی از انجیل لوقا ارجاع میدهم.

و واقع‌ شد در آن‌ ایام‌ كه‌ عیسی‌ از ناصره‌جلیل‌ آمده‌ در اُرْدُن‌ از یحیی‌ تعمید یافت‌. 10 و چون‌ از آب‌ برآمد، در ساعت‌ آسمان‌ را شكافته‌ دید و روح‌ را كه‌ مانند كبوتری‌ بروی‌ نازل‌ می‌شود. 11 و آوازی‌ از آسمان‌ در رسید كه‌ «تو پسر حبیب‌ من‌ هستی‌ كه‌ از تو خشنودم‌.» انجیل لوقا – 3:21

چنین تعریفی از غسل تعمید عیسی (ع) وحضور یک کبوتر ازآسمان در سایر اناجیل نیز یافت میشود. به موارد زیر مراجعه کنید.

متی 3:16 – مرقس 1:10 – یوحنا 1:33 –

در نقاشی هایی که از این صحنه اناجیل ترسیم شده اند ، معمولا روح القدس را در کالبد یک کبوتر که از میان دایره ی نور خارج میشود به تصویر کشیده اند. یعنی روح القدس به سان یک کبوتر میان میان دایره از نور بود . به نقاشی های مشابه زیر توجه کنید .

پایگاه حقیقت خاموش

حال میخواهم شما را با تصویر بسته ی نقاشی مذکور که از آن به عنوان بشقاب پرنده یاد میشود جلب کنم .

پایگاه حقیقت خاموش

آیا کبوتر را درمیان دایره ای از نور میبینید؟! به کبوتر درون دایره ی نور توجه کنید .آیا هنوز هم فکر میکنید این یک بشقاب پرنده است که در گذشته حاضر بوده است؟

به هرحال اینجا تنها غسل تعمید حضرت عیسی درمیان دایره ای از تماشاچیان و حضور روح القدس درکالبد کبوتر در میان دایره ای نور به تصویر کشیده شده است و هیچ چیز غیر عادی و فضایی در آن وجود ندارد واین نیز تنها یک دروغ از سوی یوفولوژیست هاست که برای اثبات ادعاهای خود به هر چیزی چنگ میزنند. در زیر نمونه های دیگری از به تصویر کشیدن همین داستان را مشاهده میکنید.

پایگاه حقیقت خاموش پایگاه حقیقت خاموش پایگاه حقیقت خاموش پایگاه حقیقت خاموش

پایگاه حقیقت خاموش پایگاه حقیقت خاموش پایگاه حقیقت خاموش

برای مشاهده ی تصاویر در اندازه ی بزرگتر ، بر روی تصاویر کلیک کنید .

نتیجه این میشود که آن دایره نور و کبوتر درون آن تنها شخص سوم تثلیث مسیحیت یعنی روح القدس را نشان میدهد و بازهم هیچ بشقاب پرنده ای درکار نیست و تحلیل های اینچنینی تنها برای فریب شما به کار گرفته میشود.

 

تصویر شماره 6:

تصویر بعدی متعلق به یک نقاشی در دوران رنسانس نیست بلکه متعلق به یک تصویر از مصر باستان است . یوفولوژیست ها مدعی هستند که در این تصویر یک خدای فضایی به تصویر کشیده شده است و فرد سمت راست برای وی هدیه و پیشکش می آورد و با آب و تاب دادن این دروغ خودشان سعی بر القاء مفاهیم و جهان بینی خود به مخاطب را دارند . به تصویر دقت کنید.

 

موجود فضایی در معبد مصری ؟!!

این تصویر متعلق به هرمی در صقاره مصر است . افرادی چون فون دانیکن و سایتها و کتابهایی که با یک یا چند واسطه مطالب وی را بیان میکنند با تحلیلهایی خاص مخاطب را مات ومبهوت نگه میدارند و سپس تیر خلاص را بر آنها شلیک میکنند. مثلا ابتدا این تصویر را یک موجود بیگانه ی فضایی معرفی میکنند سپس با این سوال که آیا ممکن است مصریان بدون کمک این موجودات فضایی اهرام را ساخته باشند سعی میکنند مخاطب را به بیراهه بکشانند.

آنها معتقدند که کشف این اثر باستانی مصری یکی از شواهد بزرگ در مداخله ی بیگانگان فضایی در گذشته ی انسان است. متاسفانه برای کسانی که این تحلیل را پذیرفته اند خیر بدی وجود دارد

پایگاه حقیقت خاموش

آن چیزی که به عنوان موجود فضایی بیگانه از آن یاد میشود تنها یک گلدان حاوی یک گیاه خاص در دوران باستان است که مصریان آن را تقدیم به خدایان میکردند. این نوع از گیاه در سایر بخش های مصر نیز به تصویر کشیده شده است . مطالعات باستان شناسی نیز این گفته را تایید میکند.به تصاویر زیر نگاه کنید . آیا گیاه مذکور را در دستان فرد میبینید؟! اگر تحلیل یوفولوژیست ها حقیقت داشت این گیاه نیز حتما چشمان موجود فضایی بوده که اکنون کنده شده است !! واحتمالا در حال انتقال به سفینه برای بردن به بیمارستانی فضایی است تا به یک بیمار دیگر پیوند چشم زده شود! این چنین تحلیل های بیخودی تنها در جهت سردرگمی مخاطبان صورت گرفته است .

پایگاه حقیقت خاموش

به عنوان آخرین تصویر به شکل زیر نگاه کنید . در سمت چپ انبوه هدایایی را که به خدایان تقدیم شده است را میبینید. در زیر هدایا گلدان حاوی آن گیاه را مشاهده میکنید . دوباره به تصویر مورد نظر یوفولوژیست ها نگاهی بیاندازید. آیا حالا متوجه انبوه هدایایی میشود که به تصویر کشیده شده اند ودرمیان آنها گلدان و گیاه مذکور را مشاهده میکنید؟

پایگاه حقیقت خاموش

نتیجه این است حقیقت این تصویر نیز چیزی نیست که یوفولوژیست ها به آن اشاره میکنند و این تصویر هم به هدایای پیشکشی به درگاه معابد اشاره میکند که یکی از آن هدایا گیاهی خاص همراه با گلدان آن است نه موجود فضایی ای که بشقاب پرنده اش را بیرون اهرام پارک کرده است!

ادامه دارد...
منبع: حقیقت خاموش
گردآوری: هکران قلب ها ومغزها


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:
[ 07:38 ] [ ضد کابالا + محمود بلالی ]
.: Weblog Themes By Hearts & Minds Of Hackers :.

About

اين وب با رصد اعمال فراماسونري،بيلدربرگ وايلوميناتي به بررسي آنها و ريشه شان يعني"کابالا" ميپردازد. ضمنا منظور از کلمه "اف.بي.آي" درآدرس وبلاگ هم برگرفته ازحرف اول همين سه کلمه ميباشد. منظور از "شجره ملعونه" نيزهمان درخت کابالاست. این وب فراتر از کابالاست!!!
تماس با مدیریت(مستقیم)
تماس با ما
آمار بازدید از وب
بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
بازدید ماه : 64

PARAM NAME=